Quỳnh thương – Tiết tử quyển 1

by Tử Hoa

Quỳnh chén

Chén rượu ngọc

Thiên Lai Chỉ Diên

Thứ nhất bộ cái chêm

Quyển 1 – Prologue

Chọn nhi, đêm qua muốn cùng ngươi nói rất nhiều nói, nhưng là vừa thấy ngươi, cái gì cũng cũng không nói ra được. Chính là về quỳnh chén chuyện xưa, có lẽ ngươi vẫn đều không rõ. Nhiều như vậy năm , ta vẫn không có cơ hội chính mồm giải thích cho ngươi nghe.

          Thải (hái/chọn) nhi, đêm qua muốn nói với ngươi rất nhiều, nhưng vừa nhìn thấy ngươi, lại chẳng thốt ra được lời nào.  Chính là muốn nói cho ngươi câu chuyện xưa về Quỳnh Thương, câu chuyện mà có lẽ ngươi từ trước đến giờ vẫn không rõ.  Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa có cơ hội chính miệng giải thích cho ngươi nghe.

Kỳ thật đạo lý rất đơn giản.

Thực ra lý do (là lý do đấy) rất đơn giản.

Ta từng hỏi ngươi, nếu quỳnh chén trung chỉ trang thượng một chút rượu, kia thị rượu người uống sau hội như thế nào. Ngươi nói, hắn hội tiếc nuối. Kỳ thật ta cũng không có hỏi xong.

          Ta từng hỏi ngươi, nếu trong chén rượu ngọc chỉ chứa 1 tí rượu, vậy người đang thèm uống rượu sẽ cảm thấy thế nào.  Ngươi bảo, hắn sẽ lấy làm tiếc lắm.  Thực ra ta còn chưa có hỏi hết.

Nếu quỳnh chén trung trang tràn đầy một ly rượu ngon, lại tại thị rượu người trước vỡ đi, như vậy, thị rượu người hội có cái gì cảm giác?

          Nếu trong chén rượu ngọc đang đầy ắp rượu ngon, nhưng lại vỡ ngay trước mắt người đang thèm rượu, vậy, người đó sẽ cảm thấy thế nào?

Quỳnh chén trung thịnh phóng kỳ thật cũng không phải rượu ngon, mà là thu hoạch lớn một phần vĩnh vô cùng tận lưu luyến si mê.

          Thứ ở trong chén rượu ngọc thật ra ko phải rượu ngon, mà là tràn đầy vô hạn lưu luyến si mê.

Đối thị rượu người lưu luyến si mê.

          Là lưu luyến si mê dành cho người thèm rượu kia.

Nói túm lại là, nếu tình yêu dành cho bạn chỉ có chút chút, khi mất đi bạn chỉ thấy tiếc 1 tí.

Nhưng nếu tình yêu đó dào dạt cỡ như tình yêu của Lục Phong vậy, nhưng bạn lại đánh mất nó, a hèm, cảm thấy thế nào?

Rượu sái, chén vỡ. Quỳnh chén trả giá tái nhiều, cũng chỉ là dự đoán được thị rượu người tâm.

          Rượu đổ, chén vỡ.  ( A hèm, người mang tình yêu đó ko còn, tình yêu đó cũng mất).  Chén rượu ngọc đã cố gắng nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, cũng chỉ vì muốn biết được tâm tư của người thèm rượu thôi.

Vậy là người yêu bạn làm tất cả (chuyện gì đó chưa biết) chỉ để biết bạn có yêu người ta không, chẹp, công gì emo vậy trời, yêu thì nói phứt cho rồi đi chứ hả hả hả~ >”<

Túm lại là:

Chén rượu ngọc = Quỳnh Thương = Lộng Ngọc aka công emo

Rượu ngon = tình yêu lưu luyến si mê vô hạn vô tận blah blah của bản

Người thèm rượu (nghiện rượu/mê rượu..) = Ôn Thải = thụ emo thèm khát tình yêu (nhưng lại emo, bởi zậy..)

 

Dịch chay:

Ôn Thải / Bạn đọc thân mến, muốn hiểu về Lộng Ngọc ta đây?  Muốn biết lý do ta làm tất cả abcd chuyện này (xem chính văn)?  Nói hết sức ngắn gọn thì, ta đã làm abcd rất nhiều chuyện gì đó mà chính văn sẽ kể sau để biết được cái thằng ta yêu có yêu lại ta ko.

 

Rất tiếc, đến tận lúc ta xuống mồ rồi hắn mới thèm sáng mắt ra, tiếc chết hắn đi =))

 

Kết quả, vì ta và hắn cùng emo hết nói nên mới gây ra đủ chuyện loạn thất bát tao làm cho chính văn dài dòng muốn chết, mới khiến có nhiều người bấn đến thế muwahhahaah =)))))